BHV opleidingblussers pictogram

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbowet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn.

BHV Opleiding

De voordelen van het volgen van de BHV opleiding bij Hart voor BHV zijn:

Basis BHV opleiding

Werknemers die nog geen BHV opleiding hebben gevolgd, starten de BHV Basis cursus. Bij Hart voor BHV halen uw medewerkers in vier dagdelen het NIBHV diploma. Dit wordt afgesloten met een theorie examen.

De Basis BHV opleiding bestaat uit:

Herhalingscursus BHV opleiding

Werknemers die al een BHV opleiding hebben gevolgd, kunnen starten met de BHV herhalingscursus. Met deze eendaagse herhalingscursus zorgt u ervoor dat de kennis en praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven en het BHV certificaat verlengd wordt.

Ontruimingsoefening

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Hart voor BHV begeleidt en traint uw BHV’ers, en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten. Zo zien BHV’ers hoe ze een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

BHV Ontruimingsoefening in de praktijk

De ontruimingsoefening vindt direct in de praktijk plaats. De volgende ontruimingsoefeningen kan Hart voor BHV tijdens de BHV opleiding voor u uitvoeren:

Table Top Training

In deze training gaan de BHV’ers ‘droog’ oefenen. Het BHV team oefent aan de hand van een gezamenlijk bedacht scenario en evalueren de teamleden elkaars handelen.

Ontruimingstraining

Hoe ontruimt u snel en efficiënt een gebouw bij een calamiteit? BHV’ers oefenen het met deze training. Hierbij worden BHV’ers niet alleen getraind, maar oefenen ze ook in de praktijk. Tijdens de oefening kan een LOTUS-slachtoffer worden ingezet.

(On)aangekondigde ontruimingsoefening

Bij de (on)aangekondigde ontruimingsoefening vindt een daadwerkelijke ontruiming plaats, waarbij de organisatie optimaal getest wordt. De inhoud van het scenario is onbekend bij de deelnemers. De oefening kan aangekondigd zijn, maar u kunt er ook voor kiezen alleen door te geven in welke week de oefening plaatsvindt en niet aan te kondigen op welk moment precies.

 

5-HVHBV-Referenties-3 03

Hart voor BHV | Ontwikkeld door BURO210  

Oostmeerlaan 247
2652DN Berkel en Rodenrijs

T   0614728187
E   info@hartvoorbhv.nl

K.v.K. :  61887897
BTW : NL133952903B02